ZdenekZdeněk Hejna, předseda spolku

Na sobě a svých vrstevnících vidím, jak jsme ovlivněni výchovou a prostředím, ve kterém jsme prožili své dětství. A jak jsme to ve velké míře nevědomky a s dobrými úmysly přenášeli na další generaci. Nyní mám úžasnou příležitost uplatnit vše, co mě život a výchova mých starších dětí naučily, při podpoře a vedení nejmladšího syna. Pomáhám proto vytvořit jinou školu, než tu, do které jsem chodil já. Školu podporující děti v jejich jedinečnosti a učící je respektu a zodpovědnosti k sobě i okolnímu světu.foto2_martinaMartina Zitová, člen rady spolku

Vystudovala jsem obor Učitelství biologie a chemie na MU a doktorský studijní program Ekologie lesa na MENDELU v Brně. Jsem pyšnou maminkou dvou dětí a můj život ovlivnil a nasměroval koncept „Respektovat a být respektován“. Absolvovala jsem semináře „Efektivní rodičovství“, „Intuitivní pedagogika“, „Original Play“. V současné době pracuji v lesním klubu Stromík jako pedagog. Znalosti a prožitky, které denně získávám a užívám si s dětmi, mě utvrzují v tom, že má smysl podporovat radostný, přirozený a všestranný rozvoj dětí.Jan Peňás, člen rady spolku

Ilona Janáková

Jsem původem ze Zlína, ale po nástupu na VUT, Fakultu elektrotechnickou, jsem za svůj domov přijala na několik let Brno. Po doktorském studiu na stejné škole jsem zde zůstala i pracovat jako vědecký a pedagogický pracovník. S příchodem dětí, nejdříve dcery a pak syna, jsme se rozhodli žít na menším městě a za volbu Rousínova jsem velice ráda. Svůj spíše technický pohled na svět svým dětem určitě nutit nechci, ale byla bych ráda, kdyby škola vedla děti spíše k rozvoji logického myšlení, naproti jen „biflování“ velkého kvanta dat (která většinou zůstanou v hlavě jen do písemky). Také vidím, že děti si mnohem více a trvaleji zapamatují, pokud ani neví, že se učí - zážitkem, hrou, vlastním bádáním a pokud informace mohou vnímat více smysly najednou. Věřím, že tyto mé představy (a spoustu dalších) bude splňovat naše nová škola.

Jaroslav Kala

 

Lada Hejnová

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a moje životní cesta mě zavedla k alternativním, duchovním směrům, které v průběhu let ovlivnily moje chápání světa a mé životní postoje a názory. Moje dětství, výchova i školní zážitky nebyly všechny příjemného charakteru, proto v mém posledním mateřství hledám jiné cesty výchovy. Skončila jsem u názoru, že není třeba vychovávat, ale být dětem pomocníkem a průvodcem. Proto podporuji soukromou základní školu, která tuto koncepci má ve svém programu a bude svobodná, jak je nejvíce možné. Respekt, svoboda, zodpovědnost a zájem učit se je to, co považuji pro své dítě za nejdůležitější a o co také usiluji.

40Kamila Kovaříková

Vystudovala jsem psychologii a vždy mne přitahovaly alternativní směry. Pracovala jsem v Pedagogicko-psychologické poradně a také jako pedagog. V současné době jsem psycholog, lektor a manažer Centra osobního růstu Cesta v Rousínově. Zde nabízím bezpečný prostor pro setkávání se sebou samým i druhými lidmi. A totéž očekávám od naší školy - vnímám jako důležité, pokud má být škola prostředníkem vzdělávání, aby byla místem, kde se děti cítí bezpečně a příjemně. Mám dvě děti, předškolního a školního věku. Jejich výchova mne přivedla ke konceptu Respektovat a být respektován, který mne velmi inspiruje a jsem jeho nadšenou propagátorkou.


NyaJana Nya Švehlová

Pocházím z Brna, kde jsem vyrůstala ve skautském prostředí. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu a absolvovala čtyřletou Homeopatickou fakultu. Prošla jsem kurz Respektovat a být respektován. Nyní žiji v Komořanech a učím v Mateřské škole. Propaguji zdravý životní styl, návrat k přírodě a respekt k osobnosti dítěte. Ve volném čase provozuji homeopatickou praxi, přednáším a organizuji ženské kruhy. Při výchově pěti dětí jsem prošla mnohými zkušenostmi s naším školským systémem a toužím po jeho obnově a obrodě.Jitka Chumchalová

Jsem aktivní matka, která se věnuje celý život volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé. Už na škole jsem vedla přírodovědně výtvarný kroužek v ZOO Brno. Nyní už 8. rokem vedu kroužek patchworku pro děti i dospělé. Pravidelně vystavujeme v Rousínově a publikujeme v časopise Švadlenka. Pracuji v mateřském centru Pohádka - vedu výtvarku pro děti a spolupořádám další akce mateřského centra.

Jirka Karbula

Moji největší radostí je rodina — báječná manželka, dvě úžasné děti a domek s permakulturní zahradou i ručně kopaným sklepem. Zajímá mne svět kolem nás a jsem jím fascinován — co, proč a jak je a jak to všechno funguje (marko i mikrokosmos). Jsem vitarián (živá strava, raw) a od toho se také odvíjí pohled na život a jeho hodnoty. Mojí prací je grafický design, specialitou pak budování značek se vším kolem. Jsem šťastný člověk, který se stále učí. Pojďme spolu vytvořit školu, co má smysl v našem regionu…

Blanka Králíková

Narodila jsem se a stále žiji na Moravě, vystudovala jsem střední školu s pedagogickým zaměřením. Po pořízení dvou krásných dětí jsem zažívala nesoulad mezi mým stylem výchovy a názorem okolí. Přivedlo mě to k myšlenkám, zda je vše, co je ve společnosti v rámci výchovy dětí nastaveno, zcela správně. Snažím se děti vychovat tak, aby to byly krásné bytosti s vlastním rozumem, a snažím se jim v rámci možností dopřát co nejvíce tvůrčí svobody a harmonie. Pracuji v soukromé školce a individuální pohled a vnímání světa se snažím nabídnout i v rámci výuky ve školce.

Dana Kolaříková

Veronika Peňásová
Kontakt

E-mail: spolekprodeti@spolekprodeti.cz